За конкурса

Призовете BG GREEN AWARDS за бизнес компании, държавни институции и неправителствени организации

Националният конкурс, организиран от b2b Magazine и GoBIO, ще оцени и награди екологично отговорните фирми, държавни институции и неправителствени организации в страната. Независимо от сферата, в която оперира вашата компания, независимо дали е голяма или малка, имате шанс за своя приз, ако постигате промени в екологичните показатели на своя бизнес.

Навсякъде по света фирмите търсят възможности да направят нещо повече за опазването на планетата. Мотивите могат да са различни, но всяка малка стъпка, предприета в тази посока, помага за постигането на голямата цел. Независимо дали компаниите използват чиста енергия, изграждат местните екосистеми или правят нещо толкова лесно като използване на енергоспестяващи осветителни тела – всяка крачка е важна.

Конкурсът на b2b Magazine и списание GoBIO BG Green Awards е уникален по своята същност, защото за първи път две водещи в сферата си национални печатни издания обединяват усилията си да отличат по достойнства най-ярките екологични мероприятия и най-отговорното към природата фирмено поведение. Това само по себе си вече е сериозна заявка за коректност и прозрачност на избора. BG Green Awards не е само цялостна методология за измерване на екологичните показатели, но и на реалното зелено корпоративно поведение, чрез отчитането на мнението на самите служители.

Включете се и покажете постиженията на своята компания за 2014 г.