Времева рамка

Участието ще протече в три етапа:

– 17 май 2015 – GoBio Фестивал за здравословен начин на живот.

– 26 май 2015 – Церемония по връчване на наградите BG Green Awаrds.

– 5 юни 2015 – Green Day Forum и засаждане на зелени площи от победителите в конкурса.