Утвърдени критерии

В номинациите ще вземат участие само компании/фирми/организации, които са подали описание на своите зелени проекти на имейла на конкурса BG Green Awards – office@bggreenawards.com.

• Бизнесът ще бъде разделен на микро, малък, среден и голям.
• Инициативата или проектът да са изцяло по идея на компанията, като е видимо, че е отделено време, енергия и средства за грижа към околната среда.
• Инициативите да се отличават с полезност, оригиналност и да са с перспектива за развитие в бъдещето.

Критериите на конкурса са съобразени с българското законодателство и с международните норми в сферата на корпоративната социална отговорност и зелените корпоративни практики.

Основните критерии в методологията на конкурса са:

1. Устойчиви политики 2014 – инициативи, с които компанията/фирмата/организацията са постигнали намаляване на въглеродния си отпечатък и въздействието си върху околната среда – в областта на енергийната ефективност (намаляване потреблението на енергия, % енергия от възобновяеми източници), водна ефективност, управление на отпадъци, вътрешни процеси за рециклиране, многократно използване на суровини и продукти, използване на рециклирани материали, зелено почистване, залесяване, опазване на застрашени животински и растителни видове, създаване на „зелени работни места” и др.

2. Устойчиви иновации 2014 – проекти на локално и национално ниво, които са инициирани от компанията/фирмата/организацията, или в които е взела участие.

3. Сертификати, удостоверяващи усилията за екологична отговорност и устойчиви политики (продукти или решения, които са били сертифицирани, зелено строителство, LEED®). Задължително придружени със снимков или видео материал.

4. Инвестиции в зелени инициативи през 2014 година – обем на инвестициите и процент от общите. Оценява се дали са направени заради законовите изисквания или има и допълнителни, по-големи инвестиции.

5. Популяризиране на зелените усилия вътре в компанията (на корпоративната интернет страница, във вътрешноведомствената мрежа, на специални места за съобщения, в социалните медии или в прессъобщения). Мнения на служителите в компанията/фирмата/организацията.

6. Връзка между думи и дела – кои обещания, дадени през 2013 година, са били изпълнени през 2014 година.