Audi произведе дизел от въздух и вода

SF oil

Изследователскотоподразделение на Audi в Дрезден, произведе първата експериментална партида от синтетичено дизелово гориво, използвайки само възобновяеми енергийни източници, вода и CO2.

Значението на промишленото производство на e-diesel с пълен отказ от нефт показва факта, че на представянето на горивото дойде лично на министъра на образованието и науката на Германия. Колата му веднага бе заредена с новото дизелово гориво (с негово съгласие).

Технологията на производствения процес не е толкова трудно, ако е налице “безплатна” електроенергия ( получена от слънцето и вятъра). Първоначално, водните пари, чрез високотемпературна електролиза се разделят на водород и кислород (при 800 ° С).

След отстраняване на въглеродния диоксид от въздуха, който си взаимодейства с водород на два етапа при висока температура и налягане. Първо, той е сведен до CO, а след това от CO и H2 се синтезира синтетичен аналог на нефта. Него го разделят на фракции по същия начин като конвенционалния нефт. Страничения продукт – кислород – се освобождава в атмосферата.

За разлика от нормалния дизел, e-diesel има прозрачен цвят.

С търговската реализация на проекта ще бъдат ангажирани в новия стартъп SunFire, създаден с участието на Audi като ексклузивен партньор. Според изчисленията на инженерите, цената на           e-diesel ще му позволи да се продава на печалба в рамките на 1-1,5 евро за литър, въпреки че крайната цена зависи силно от стойността на електрическата енергия. Въпреки, че е “зелена”, тя е скъпа.

Дрезденския експериментален завод планира да произвежда 160 литра дизелово гориво на ден през следващите няколко месеца. Следващата фаза ще е да се построи по-голям завод.